ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐

การสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ จัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรีภาคเช้า มีการอภิปรายเรื่อง “ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ : นาฏศิลป์ ดนตรี” โดย ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก  …

วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม

การสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม จัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ สำนักศิลปกรรมจัดการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนราชบัณฑิต …